Faktoring hizmetinden kimler faydalanabilir? 
Faturalı mal veya hizmet satışı yapan, tüm işletmeler hizmetlerimizden yararlanabilir.

İşlemlerim için ne oranda ön ödeme alabilirim?
Alacağınız ön ödemenin oranı temlik edilen alacakların vadesi ve alacağın kredibilitesine bağlı olarak belirlenir.

İşlem yaptırırken hangi maliyetler ile karşılaşacağım?
Faktoring işlemlerinde işlemin mahiyetine göre iki tür maliyet söz konusudur. Bunlardan ilki, alacağın tahsiline aracılık yapılması ve/veya verilen tahsilat garantisi nedeniyle ödenecek komisyon ve masraflardır. Diğeri ise, ön ödeme imkanından yararlanılması halinde ödenecek faizdir.

İşlemlerimde ne tür vergiler uygulanıyor?
İşlemlerde sadece faktoring ücreti, komisyonu ve masraflar üzerinden BSMV (Banka Sigorta Muamele Vergisi)'ye tabidir. Bunun haricinde başka bir vergiye tabi değildir.

İşlem yaptırabilmem için çekimin faturasının olması şart mı?
Mevzuata göre faktoringe konu edilecek alacakların fatura ve benzeri bir belgeye dayalı olmaları gerekmektedir.

Finansman ihtiyacım olmadığı halde faktoring'den yararlanabilir miyim?
Yararlanabilirsiniz. Finansman fonksiyonundan yararlanmadan sadece tahsilat ve/veya garanti fonksiyonlarından yararlanmak mümkündür.

Faktoring'e konu bir alacak, borçlusu tarafından ödenmediğinde kanuni takip işlemi nasıl yapılacaktır?
Bu husus müşteri ve faktor arasındaki anlaşmaya bağlıdır. Tatbikat müşteri tarafından yapılabileceği gibi, masrafları müşteriye ait olmak üzere faktor kuruluş tarafından da yapılabilmektedir.

Vade veya tutar sınırlaması var mı?
İşlemlerimizde herhangi bir vade veya tutar sınırlaması getirmiyoruz. Değerlendirme yaparken her sektörün kendi ortalama vadesini baz alıyoruz.