Ortaklık Yapısı

Sermaye                 : 50.000.000 - TL
Ticaret Sicil            : 332230
 

Sermaye Dağılımı Hisse Payı Sermaye Tutarı (TL)
BİCA HOLDİNG A.Ş. % 87,24 43.619.274 
ATİLLA BAŞER % 12,76 6.380.726
TOPLAM % 100 50.000.000