Ortaklık Yapısı

Sermaye : 50.000.000 - TL

Ticaret Sicil : 332230