1) Tüzel Kişiler (Anonim & Limited Şirketler)
1. İmza Sirküleri
2. Kuruluş gazetesi

3. Şirket ortaklarının T.C.Nüfus Cüzdanı fotokopisi
4. Şirket ortaklarının ikametgah belgesi
5. Son hazirun cetveli (A.Ş.’ler için)
6. Faaliyet Belgesi
7. Son iki yılın bilanço ve gelir tablosu
8. Son dönem ayrıntılı mizan


2) Gerçek Kişiler (Şahıs Şirketleri)
1. İmza Beyannamesi
2. T.C.Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3. İkametgah belgesi
4. Ticaret siciline kayıtlı ise sicil gazetesi
5. Son iki yılın bilanço ve gelir tablosu
6. Son dönem ayrıntılı mizan
7.Adi Ortaklık ise Ortaklık Sözleşmesi, ortaklığın son döneme ait KDV tahhakkuk fişi, ortakların T.C.Nüfus Cüzdanı, ikametgah belgesi