Genel İlkeler

Mali piyasalarda, ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak, güven, istikrar ve kredi sistemlerinin etkin şekilde çalışması gibi önemli unsurların sağlanması, ekonomide önemli zararlar doğurabilecek işlem ve uygulamaların önlenmesinin yanı sıra, özellikle  toplumsal yararın gözetilmesi ve çevrenin korunması amacıyla faaliyet gösterir.

Dürüstlük
Başer Faktoring, faaliyetlerini yerine getirirken müşterileri, çalışanları, hissedarları, grup şirketleri ve diğer kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerinde dürüstlük ilkesine bağlı kalır.

Tarafsızlık
Başer Faktoring, gerek çalışanları gerekse müşterileri arasında ayrım gözetmez, önyargılı davranışlardan kaçınır. Müşterilerine hizmet sunarken ulus, din, finansal ve toplumsal statü, cinsiyet gibi farklılıkları gözetmez.

Güvenilirlik
Başer Faktoring, tüm hizmet ve işlemlerde, müşterilere karşılıklı güven anlayışı içerisinde açık anlaşılır ve doğru bilgi verir, müşteri hizmetini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.

Şeffaflık
Başer Faktoring, müşterilerini; kendilerine sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, yarar ve riskler gibi konularda açık, anlaşılır ve net biçimde bilgilendirir.

Toplumsal Yararın Gözetilmesi ve Çevreye Saygı
Başer Faktoring, tüm faaliyetlerinde karlılık yanında, toplumsal yararın gözetilmesi ve çevreye saygı ilkesi ışığında sosyal ve kültürel etkinliklere destek sağlamaya özen gösterir.

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması ile Mücadele
Başer Faktoring, Uluslararası normlar ve Ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadeleyi önemli bir ilke olarak benimseyerek, gerek diğer şirketler gerekse konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla ve yetkili mercilerle işbirliği yapmaya özen gösterir. Kendi çalışmalarında da bu amaca yönelik gerekli önlemleri alır ve personeli için eğitim programları düzenler.

İçeriden Öğrenenlerin Ticareti
Başer Faktoring, içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbiri alır.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkiler
Başer Faktoring, Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde, dürüstlük, hesap verebilirlik ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda hareket eder. Mevzuat gereği denetim ve kontrol amacıyla istenen bilgi, belge ve kayıtların doğru ve eksiksiz şekilde zamanında iletilmesi konularına özen gösterir.

BAŞER FAKTORİNG A.Ş. Mesleki Etik İlkeleri
FKB Mesleki Etik İlkeleri