Başer Faktoring

Başer Faktoring, 1995 yılında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın izni ile endüstriyel ve ticari kuruluşlara faktoring hizmeti sunmak amacıyla faaliyetine başlamıştır. 2006 yılında sektörün denetim ve düzenleme yetkilerinin Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’na (BDDK) devredilmesiyle birlikte, Şirketimiz intibak sürecini başarı ile tamamlayarak lisansını yenilemiş ve BDDK gözetim ve denetimi altında faktoring hizmeti faaliyetine devam etmektedir. Şirketimiz, bankacılık dışı finansal sektörün üçte biri büyüklüğü ile en büyük ikinci paya sahip olan Faktoring sektöründe, kaliteli ve müşteri odaklı anlayışıyla 25 yıldır istikrarlı bir şekilde hizmet vermektedir.
Başer Faktoring kurulduğu yıldan itibaren faaliyet hacmini ve müşteri portföyü istikrarlı bir şekilde gelişmektedir. Genel Müdürlük pazarlama grubu dışında, Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan 2 Şubesi (Adana ve Ankara) ile sektörün önde gelen kuruluşları arasında yer almaktadır. Bankacılık ve finans sektöründe uzun yıllar çalışmış deneyimli yönetici kadrosu ile yurtiçi faktoring işlemlerinde hizmet vermektedir.
Başer Faktoring’in en büyük Hissedarı (%87)  BİCA Holding A.Ş. dir. BİCA Holding, 2000 yılında Ali Başer ve ailesi tarafından kurulmuştur. BİCA Holding yıllar itibariyle Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarındaki yerli/yabancı ortaklıkları ile birikimler edinmiş ve şuan bünyesinde ki en büyük ve tek iştiraki olan Şirketimizin büyümesi ve devamlılığı için her türlü finansal ve yönetimsel desteğini vermektedir.
Başer Faktoring, 2015 ve 2016 yıllarında JCR-Eurasia Rating tarafından, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında da Kobirate tarafından derecelendirilerek, “Yatırım yapılabilir” kategorisinde değerlendirilmiştir. KOBİRATE-2019
Başer Faktoring’in güçlü sermayesi, istikrarlı büyüyen özkaynak ve alternatif finansal kaynaklarına ilave olarak, 2015 yılından bu yana Borçlanma Araçları Piyasasında yer almakta ve Nitelikli Yatırımcılara Tahvil-Bono ihraçları yapmaktadır. 31.12.2019 tarihli Bağımsız Denetim Raporumuzda son iki yıla ait detaylı ihraç bilgileri bulunmaktadır. 2020 yılında 2 adet daha ihraç gerçekleştirilmiş olup tedavülde 10.000.000-TL bono bulunmaktadır.  2020 yılında  Başarılı geçen ihraçlar ile birlikte, Şirketimiz finansal kaynak çeşitliliğini daha da güçlendirmiş olarak sektör içerisindeki payını büyütmeyi ve KOBİ niteliğindeki müşteri portföyünü artırmayı hedeflemektedir.